- Fotos de amigos coleccionistas -
Foto do amigo Vicente Escuriola (2003) - Castelló (España)
Iván Rabón, XoŠn Carlos e máis eu (2006) os galegos de Reunión Celce A Coruña 2006
Felipe Espejo conmigo na Reunión Celce A Coruña 2006.
Paulo Melo (Portugal) Reunión Celce A coruña 2006
Os amigos Valentín Pai y Valentín Fillo Reunión Celce A Coruña 2006
María e Santiago, Ricardo, Iván Reunión Celce 2006 A Coruña
Co compañeiro Iñaki Vicente en MEGA - Xulio 2021 (A Coruña)